Olet täällä

Kuntoutumisen ja omahoidon tuki

Jos olet osteoporoosia tai osteopeniaa sairastava kuntoutuja ja olet kiinnostunut osallistumaan sopeutumisvalmennustoimintaan ja saamaan kuntoutumisen ja omahoidon tukea
tai
olet ammattilaisena kiinnostunut yhteistyöstä ja toiminnan järjestämisestä toimipaikassasi/paikkakunnallasi,
ota yhteyttä

Omahoidon koordinaattori Pauliina Tamminen
050 371 4558
pauliina.tamminen@luustoliitto.fi
 

Kuntoutussivuja ja kuntoutustoiminnan kalenteria päivitetään parhaillaan.

 

 

-----------

Luustoliiton kuntoutumisen ja omahoidon tuen sekä sopeutumisvalmennustoiminnan tavoitteena on tukea osteoporoosia ja osteopeniaa sairastavien luustokuntoutujien valmiuksia elää pitkäaikaissairauden kanssa sekä ylläpitää ja parantaa heidän valmiuksiaan toimia arjessa mahdollisimman täysipainoisesti sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tähän pyritään mm. antamalla tietoa sairaudesta, sen vaikutuksista ja omahoidosta sekä tukemalla selviytymistä sairauden kanssa. Luustoliiton sopeutumisvalmennustoiminnan rahoittajana toimii Raha-automaattiyhdistys.

Luustoliitto (ent. Osteoporoosiliitto ja Osteoporoosiyhdistys) on järjestänyt luustokuntoutujille sopeutumisvalmennuskursseja vuodesta 2001 ja viime vuosina myös niiden seurantajaksoja laitosmuotoisena eri kuntoutuslaitoksissa. Vuosien työn tuloksena liitto on laatinut sopeutumisvalmennustoiminnan käsikirjan, jonka hyviin käytäntöihin toiminta perustuu. Vuoden 2015 lopulla Raha-automaattiyhdistys päätti, ettei Luustoliitto enää järjestä laitosmuotoista sopeutumisvalmennusta. Enää ei siis voi hakea Kruunupuistoon, Petreaan tai Peurunkaan sopeutumisvalmennuskursseille tai niiden seurantajaksolle.

Luustoliitto on myös vuodesta 2011 alkaen Raha-automaattiyhdistyksen hankerahoituksen turvin kehittänyt ja toteuttanut avomuotoista sopeutumisvalmennustoimintaa yhteistyössä eri kuntien terveydenhuollon, liikuntatoimen ja kuntoutuksen ammattilaisten sekä jäsenyhdistyksiensä kanssa. Jatkossa liitto järjestää ja kehittää edelleen avomuotoista, kunnissa tai sähköisesti tapahtuvaa sopeutumisvalmennusta.

Sopeutumisvalmennustoiminnasta vastaa Luustoliitossa jatkossa omahoidon koordinaattori ja omahoitosuunnittelija. Parhaillaan suunnitellaan ja valmistellaan avomuotoisen sopeutumisvalmennuksen järjestämistä eri yhteistyötahojen ja kuntien kanssa. Toiminnasta sekä niihin hakeutumisesta tullaan kertomaan tarkemmin lähitulevaisuudessa mm. Luustoliiton verkkosivuilla, sähköisissä Luustoviesteissä sekä toteutuspaikkakuntien lehdissä.