Olet täällä

Ladattavat

Luustoliitto tarjoaa maksutonta luustoterveysmateriaalia kaikille ikäryhmille, osteoporoosia sairastavien omahoidon ohjauksen tueksi ja tarpeen mukaan lisätiedoksi ammattilaisille. Tältä sivulta löydät tulostettavaa materiaalia:

Ammattilaisille
Luustokuntoutujille
Lapsille ja nuorille
Material på svenska

 

 

Ammattilaiset

 • Sekundääriosteoporoosista kertovat esitteet. Esitteet ovat Maailman Osteoporoosisäätiön yhdessä Luustoliiton kanssa tuottamia, Maailman Osteoporoosipäivän teeman mukaisia esitteitä.
 1. Syöpä ja osteoporoosi (pdf)
 2. Nivelreuma ja osteoporoosi (pdf)
 3. Alzheimer, muistisairaudet ja osteoporoosi (pdf)
 4. Glukokortikoidin (kortisonin) aiheuttama osteoporoosi (pdf)
 5. Diabetes ja osteoporoosi (pdf)
 6. Osteoporoosi ja keliakia (pdf)
 7. Rakasta luitasi - turvaa tulevaisuutesi (pdf)
 • Biologian, terveystiedon ja/ tai liikunnanopettajien hyödynnettäväksi tarkoitettu opetusmateriaali 
 1. Terveystieto 1.pdf
 2. Terveystieto 1 muistiinpanot.pdf
 3. Terveystieto2.pdf
 4. Terveystieto2 muistiinpanot.pdf
 • ProVe -malli on Luustoliiton Luustopiiri-hankkeen ja ADHD-liiton Porina-hankkeen kehittämä ProVe-malli projektien väliseen vertaisarviointiin.
 • Murra murtumien ketju -esite valottaa osteoporoosin primaari- ja sekundaaripreventiota terveydenhuollon kannalta soveltaen mm. juuri päivitettyä Käypä hoito - suositusta.

Luustokuntoutujat

 • Yhdessä matkalla osteoporoosin kanssa -kirja on tarkoitettu niille henkilöille, joiden mukana arjessa kulkee osteoporoosi. Kirjan avulla saa rohkaisua ja tukea vertaisilta, jotka ovat samassa tilanteessa. Kirja on syntynyt Luustoliiton ASKO- ja Luustopiiri-projektien yhteistyönä.
 • Osteoporoosi ja luustoterveellinen ravinto (A4-koko, 4 sivua). Esite sisältää monipuolisen ravinnon pääkohdat ja siinä kerrotaan luustoterveellisen ravinnon keskeisistä osa-alueista (kalsium, proteiini ja D-vitamiini). Esitteessä on esimerkkejä eri ruoka-annoksista ja niiden sisältämistä kalsiumin ja proteiinin määristä. Esitteestä löytyvät myös kalsiumin, proteiinin ja D-vitamiinin päivittäiset saantisuositukset osteoporoosia sairastaessa. Lisäksi esitteen avulla voi laskea oman päivittäisen kalsiumin ja proteiinin saantinsa.
 • Minuutin Luustotesti - Osteoporoosimurtumien riskitekijäkartoituksen avulla voit minuutissa selvittää oman luustoterveytesi lähtökohtia. Testi on tehty mukaillen IOF One-Minute Osteoporosis Risk Test 2015:a.
   
 • Lujien Luiden resepti-esite on nelisivuinen tietopaketti lujan luuston rakentumiseen ja luuston kunnon ylläpitämiseen. Lujien luiden reseptin ainesosat ovat monipuolinen ruokavalio, joka sisältää riittävästi kalsiumia ja proteiinia, riittävä D-vitamiinin saanti sekä monipuolinen luita kuormittava liikunta ja kaatumisen ehkäisy. Perustuu materiaaliin: International Osteoporosis Association 2015. Nutrition and bone health throughout life. Fact sheet.
 • Luustopassi sisältää perustietoa luustoterveyden edistämisestä, osteoporoosista sekä osteoporoosin omahoidosta. Luustopassi perustuu Osteoporoosin Käypä hoito-suositukseen (2014). Luustopassia voi hyödyntää omahoidon etenemisen seurannassa sekä tiedon välittämisessä kaikille hoitotahoille. Luustopassi korvaa aikaisemman Osteoporoosipassin.
 • Luustokuntoutujan kotivoimisteluohjeet:
 1. Kevyt ohjelma (pdf)
 2. Keskitason ohjelma (pdf)
 3. Vaativa ohjelma (pdf)
 • Löytöretki luustoterveyteen-esiteessä (pdf) on tiivisti esiteltynä luustoterveyden keskeisimmät osa-alueet. Esitteestä löytyy muun muassa perustietoa luukudoksen uusiutumisesta sekä yksilön omista keinoista luuston kunnon ylläpitämisessä ja parantamisessa. Esitteessä kerrotaan myös ydinasiat luuston kunnon tutkimisesta sekä osteporoosista.
 • Kolme askelta lujiin luihin-esitteessä (pdf) kerrotaan keinoista, joiden avulla jokainen voi helposti edistää oman luustonsa terveyttä. Kansainvälisen Osteoporoosisäätiön (IOF) sivuilta esite on ladattavissa myös englanniksi, arabiaksi, kiinaksi, ranskaksi, saksaksi sekä italiaksi.
 • Miehen luustoterveystesti
  Joka viides yli 50-vuotias mies saa osteoporoottisen murtuman. Miesten luustoterveystestissä käydään läpi keskeiset luustoterveyden osa-alueet osteoporoosimurtumien riskitekijäkartoituksen avulla miesten osalta.
   
 • Miesten Juttu- esite
  Joka viides yli 50-vuotias mies saa osteoporoottisen murtuman. Miesten Juttu- esitteessä kerrotaan miesten luustoterveyteen liittyvistä myyteistä, osteoporoosista, elintavoista ja muista luuston kuntoon vaikuttavista tekijöistä.

Lapset ja nuoret

På svenska