Olet täällä

Perustaminen

Avokuntoutusfoorumin (27.11.2014 Tampere-talo) yhteydessä järjestetyn Avokuntoutusverkoston perustamistapaamisessa edustettuina olivat seuraavat organisaatiot, jotka sopivat kansallisen avokuntoutusverkoston perustamisesta:

1. Aivoliitto
2. Allergia- ja Astmaliitto ry
3. Epilepsialiitto
4. Hoito- ja kuntoutuslaitosten liitto HOKULI
5. Invalidiliitto
6. Kiipulasäätiö
7. Kuntoutuksen edistämisyhdistys
8. Kuntoutuksen toimialayhdistys
9. Kuuloliitto
10. Mielenterveyden keskusliitto
11. Miina Sillapään Säätiö
12. Muistiliitto
13. Raha-automaattiyhdistys
14. Suomen Diabetesliitto
15. Suomen Luustoliitto
16. Suomen Neuroliitto
17. Suomen Syöpäyhdistys
18. Sydänliitto

Tapaamisessa päätettiin, että verkoston puheenjohtajisto vuosina 2015-2016 muodostuu Invalidiliiton, Mielenterveyden keskusliiton, Suomen MS-liiton ja Sydänliiton edustajista. Lisäksi päätettiin, että verkoston sihteerinä vuosina 2015-2016 toimii Luustoliiton edustaja.

Avokuntoutusverkoston perustamistapaamisen muistio on luettavissa täällä.

Lisätietoja:
Luustoneuvoja-projektipäällikkö Pauliina Tamminen
Suomen Luustoliitto ry
050 371 4558
pauliina.tamminen@luustoliitto.fi